Länk till Facebook
Länk till Instagram

Om Norrköpings fritidsgårdar

Ung i Norrköping? Fritidsgården är en mötesplats för gamla och nya vänner, en plats där du får vara dig själv. Häng med på aktiviteter eller bara chilla med kompisarna – hos oss finns alla möjligheter. Vi ger dig chansen att prova på något nytt och utmana dig själv i en kreativ omgivning.

 

På Norrköpings fritidsgårdar är alla välkomna och lika mycket värda. Vi ser dig för den du är och gillar att alla är olika. Hos oss får du själv vara med och påverka din fritid.

Fritidsgårdarna har öppet på eftermiddagar, kvällar, studiedagar och lov. Som besökare på fritidsgården deltar du frivilligt i de aktiviteter som erbjuds och kan självklart välja vilken eller vilka fritidsgårdar du vill besöka, oavsett var du bor eller vilken skola du går på.

Klicka här för att kolla in vår kalender! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På eftermiddagarna finns mellanmål att köpa. Under lov och på studiedagar kan du även köpa lunch till självkostnadspris.

Det kostar inget att komma till fritidsgården. Vissa aktiviteter, som till exempel resor, utflykter eller arrangemang utanför fritidsgården, kan du ibland få betala för.

År 1957 öppnades den första fritidsgården i Norrköpings kommun. Den hette T39 och låg på Trädgårdsgatan 39 i Norrköping.

Norrköpings fritidsgårdar är en del av Utbildningskontoret på Norrköpings kommun.

 

Fritidsgårdarna ska erbjuda fritidsverksamhet till alla ungdomar i Norrköpings kommun

 

Vår verksamhetsidé grundar sig på detta:

 • Utbildningsnämndens uppdragsplan
 • Barnkonventionen
 • Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet
 • Kommunfullmäktiges mål
 • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Värdegrundad verksamhet i Norrköping


Förhållningssätt, verksamhet och pedagogiskt innehåll

 
 • Fritidsgården är ett sammanhang för att inhämta en gemensam värdegrund, en plats där varje individ kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.
 • Fritidsgården ska vara en välkomnande demokratisk mötesplats.
 • Fritidsgården ska vara en trygg och hälsofrämjande miljö för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet, livsstil, funktionsvariation och etnisk tillhörighet.
 • Fritidsgårdens främsta uppgift är att tillvarata och främja besökarens kreativitet, behov och personliga intressen, både i grupp och enskilt.
 • Fritidsgården ska komplettera skolan genom att erbjuda olika lärsituationer som främjar barns och ungdomars kunskapsutveckling.
 • Fritidsgården inbjuder alla att vara med och skapa verksamhet.
 • Fritidsgården ger alla möjlighet att prova nya aktiviteter och anta nya utmaningar tillsammans med andra.
 • Fritidsgården ger alla möjlighet att träna sig i demokratiska mötesformer, få nya kunskaper, träffa positiva vuxna och framför allt – ha kul!


 

Fritidsledarens värde

 

Alla fritidsledare på fritidsgården ser och uppmuntrar barns och ungdomars positiva sidor och lyfter fram dessa.

Som goda förebilder sätter fritidsledarna de yttre gränserna och uppmuntrar barn och ungdomarna att själva vara med och påverka, styra och genomföra verksamhet på fritidsgården.

Fritidsledarna finns med i bostadsområdets samverkansarbete och tar tillsammans med övriga verksamheter ansvar för att det blir ett bra område för barn och ungdomar att växa upp i.

Fritidsgårdschefer och fritidsledare arbetar kompensatoriskt för en likvärdig fritidsgårdsverksamhet för alla barn och ungdomar i Norrköping.


GDPR - Så hanterar vi dina uppgifter

 

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar att gälla in om EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Klicka här för att läsa mer om hur Norrköpings kommun arbetar med GDPR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Våra fritidsgårdar