Länk till Facebook
Länk till Instagram

Blacka fritidsgård

Blacka fritidsgård ligger i anslutning till Mosstorpsskolan. På fritidsgården är vi fem personer i personallaget som jobbar för att dels vägleda ungdomarna som besöker oss, men också skapa möjligheter eller kanske bara finnas där. På Blacka fritidsgård fokuserar vi mycket på att skapa aktiviteter som passar alla kön – för att fritidsgården ska vara en plats som passar just dig!