Länk till Facebook
Länk till Instagram

Stage Skandia

Här skapas vänskap och kultur!

Är du mellan 15-25 år, har kulturintresse och vill träffa nya människor?

Stage Skandia är en mötesplats för unga som är en del av Norrköpings fritidsgårdar och Kulturskolan med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Det är gratis att besöka oss och delta i våra kulturaktiviteter.

Välkommen till oss precis som du är!